นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดี"

  • ก.ย. 19, 2565
  • 249

pkru president candidate sep 2022 1

PRPKRU (17 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.รังสรรค์ พลสมัคร / ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย / ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ / ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และผู้เข้าร่วมรับฟังที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ www.pkru.ac.th

pkru president candidate sep 2022 2

pkru president candidate sep 2022 3

pkru president candidate sep 2022 4

pkru president candidate sep 2022 5

pkru president candidate sep 2022 6

pkru president candidate sep 2022 7

pkru president candidate sep 2022 8

pkru president candidate sep 2022 9

pkru president candidate sep 2022 10

pkru president candidate sep 2022 11

pkru president candidate sep 2022 12

pkru president candidate sep 2022 13

pkru president candidate sep 2022 14

pkru president candidate sep 2022 15

pkru president candidate sep 2022 16

Top