เมนู

PKRU – UCSI Malaysia ปิดดีลแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  • ธ.ค. 17, 2562
  • 867

 

ucsi university dec 2019 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.อนุศรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเข้าพบผู้บริหาร UCSI University, Malaysia เพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับการเข้าร่วมจัดอันดับ World Raking ของสถาบันการศึกษา ในการนี้ผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมลงนามนาม MOU กับ Assoc.Prof.Dato’ , Dr.Toh Kian Kok, Mr.Willie Tam และคณะผู้บริหารของ UCSI University โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับ UCSI University ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศมาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ มีจุดเด่นในด้านการสอนเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ PKRU จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงได้เรียนรู้หลักสูตรนานาชาติ

39200673 1769349609842941 4988521436751593472 o

ucsi university dec 2019 2

ucsi university dec 2019 3

Top