นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

Aagritech PKRU มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายด้านการเกษตรกรรมในการสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ของคณะ

  • มี.ค. 26, 2567
  • 68

1

(วันที่ 25 มีนาคม 2567) อาจารย์อัครวัฒน์  จิตหาญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมนางวรารัตน์ จันทร์แดง หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวอัญชนา อำไพ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปพบปะเครือข่ายด้านการเกษตรกรรม (วัว , กระบือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง , แพะ บ้านใสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นการขอบคุณในการสนับสนุนช่วยเหลืองานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยดีตลอดมา

S 10788910 0

S 10788911 0

S 10788912 0

S 10788913 0

 

Top