เมนู

EGAT ANIMATION AWARDS 2019 ศึกษาดูงานพลังงานหมุนเวียน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  • ธ.ค. 23, 2562
  • 1386
egat award 2019 1
 
ระหว่างวันที่  9 -13  ธันวาคม 2562 ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักประจำทีม  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด EGAT ANIMATION AWARDS 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตทีดีกว่า  ภาคใต้ โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ นักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการเข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่น  อันสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านพลังงานมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ที่ Link ด้านล่าง  ทีม Roaming ประกอบด้วย นายอธิรัช คำสิม นายสิทธาวัฒน์ เอาบุญ นายสิทธิสถาพร พริกคง และ นายอนันตศักดิ์ วารีศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Flashlight ประกอบด้วย นายกิตติธัช ทองทิพย์ นายชนาธิป สองพี่น้อง นายสหรัฐ คงเอียด และ นายสิทธินนท์ ลือใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
egat award 2019 2
 
egat award 2019 3
Top