เมนู

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย แข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรม

  • ม.ค. 27, 2563
  • 1141
 
huso pkru arts and culture 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย" กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย แข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Promoting your local culture in andaman region" / แข่งขันเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนอดีตเมืองภูเก็จ" / แข่งขันออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ร้อยเรื่องเมืองอันดามัน" / ประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ / การแข่งขันเขียนพู่กันจีนและวาดภาพประกอบ / การแข่งขันประดิษฐ์มงกุฏเจ้าสาวจีน (เฉ่งก๋อ) / แข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เอกลักษณ์ล้ำค่าเมืองฟ้าอันดามัน" / แข่งขันสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top