เมนู

Phuket Hotel Association มอบทุนการศึกษาแก่สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2/2562

  • ม.ค. 30, 2563
  • 1072

mspkru 29 jan 2020

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Hotels Association) ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ห้อง MSPKRU Conference Room 1 (ห้อง 19106) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดร.สัญญา ฉิมพิมล ผู้ประสานงานจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ให้การต้อนรับ Mr.Wolfgang Meusburger - Education Chairman, Phuket Hotels Association (ประธานฝ่ายสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต) พร้อมด้วย คณะกรรมการจากสมาคมฯ ในโอกาสที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ จำนวนทั้งหมด 6 คน ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มากกว่า 60 โรงแรม ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จนสำเร็จตามเป้าหมาย และให้การสนับสนุนในการนำนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพในเครือข่ายโรงแรมของสมาคม

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

Top